Är du högkänslig?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag, ingen diagnos! Forskning visar att ca 15-20% av alla människor är högkänsliga. Högkänslighet innebär att individen har ett känsligare nervsystem än genomsnittet och lägger märke till en mängd...