Tankens kraft

Tankens kraft är enorm! Det vi tänker och tror på har en direkt inverkan på våra liv och vårt mående. När vi tänker och tror på en rädslostyrd tanke, medvetet eller omedvetet,...

Anknytning

Vi människor behöver kärlek och närhet i våra liv. För att må bra och för att utvecklas behöver vi nära och varaktiga relationer. Ensamhet kan orsaka mycket smärta inom oss. Redan som...

Andlighet

Vad är andlighet? Ordet väcker nog något i de flesta människor och det har säkert olika betydelser för olika människor. Religion, änglar, olika dimensioner, andevärlden… Om vi ser andlighet som något som...

Tacksamhet

Att känna glädje och tacksamhet spelar stor roll för hälsan och livskvaliteten. Det finns många fördelar med att skifta fokus från onödiga irritationsmoment till sådant som skänker oss stor glädje i livet....

Är du högkänslig?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag, ingen diagnos! Forskning visar att ca 15-20% av alla människor är högkänsliga. Högkänslighet innebär att individen har ett känsligare nervsystem än genomsnittet och lägger märke till en mängd...