Fler e-terapier

Lifecap AB har skapat ett flertal olika e-terapier tillsammans med människor som har överkommit sina ”problem”. Just den egna erfarenheten är det som gör dessa e-terapier unika. E-terapi för att läka de...

Tankens kraft

Tankens kraft är enorm! Det vi tänker och tror på har en direkt inverkan på våra liv och vårt mående. När vi tänker och tror på en rädslostyrd tanke, medvetet eller omedvetet,...