Självkänsla och självförtroende

Enkelt beskrivet kan vi beskriva självkänsla med den vi ÄR och självförtroende med vad vi GÖR.

Självkänsla handlar om självrespekt, vad vi känner för oss själva. Självkänslan är en färskvara och måste underhållas dagligen, det är endast vi själva som kan träna upp vår självkänsla. Med en god självkänsla upplever vi oss själva som en bra människa, oavsett vad vi presterar eller vilka kompetenser vi har, vi älskar oss själva ovillkorligt. Med dålig självkänsla tvivlar vi på oss själva och kan inte ta åt oss komplimanger. Har vi god självkänsla följer ett gott självförtroende då det inte är så viktigt om vi gör något bra eller inte.

Självförtroende handlar om den tilltro vi har till att klara av saker i olika sammanhang; i skolan, på arbetet, i sociala sammanhang etc. Viktigast är att vi själva är övertygade om vår kompetens inom området. Med ett högt självförtroende mår vi bra när vi får höra att vi har gjort något bra, eller har klarat av något som var svårt. Självförtroende kommer inte av sig självt. Ett gott självförtroende hänger ihop med att faktiskt prestera något. För att hålla självförtroendet uppe måste vi fortsätta arbeta mycket med oss själva och hela tiden utsätta oss själva för nya prövningar. Vi kan ha ett bra självförtroende trots en dålig självkänsla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *