Tankens kraft

Tankens kraft är enorm! Det vi tänker och tror på har en direkt inverkan på våra liv och vårt mående. När vi tänker och tror på en rädslostyrd tanke, medvetet eller omedvetet, skickas ”kamp”- eller ”flykt”-signaler till kroppen. När vi istället tänker kärleksfulla, lugna och positiva tankar blir signalerna till kroppen de motsatta, nämligen ”vila” och ”reparera”. Det är alltså våra tankar som bestämmer i vilket läge kroppen ska befinna sig i.

Här är det viktigt att komma ihåg att vår historia och våra erfarenheter i livet påverkar våra tankar om världen. Vårt medvetande är en tolkningsfråga. Vi har alla en historia som har påverkat oss och som spelar en avgörande roll hur vi väljer att tolka det som händer i våra liv. Har vi exempelvis traumaliknande erfarenheter kommer vi tolka och registrera vår omgivning utifrån det.

Vad händer när vi tror på våra tankar?

Om vi ”matar” oss själva med negativa tankar om oss själva och andra, vad tror ni händer då? Jo, vi börjar tro på våra tankar… Vi litar på att dessa är sanna och vi ser ingen anledning till att ifrågasätta dem. Våra tankar spelar en avgörande roll i vårt mående, speciellt de tankar vi sällan är medvetna om – nämligen de tankar som kommer från vårt undermedvetna sinne och som går på autopilot.

Genom att bli medveten om våra tankar samt de bilder som samtidigt skapas i huvudet har vi god förutsättning att ändra negativa tankar till mer positiva. Om vi uppfattar och tolkar saker på ett positivt sätt, då börjar vi leva hälsosammare och får en bättre livskvalitet. Gör vi tvärtom blir resultatet det omvända.

Vi kan få mycket information om oss själva om vi vågar rannsaka våra negativa tankar. Exempelvis kan vi se hur vi själva agerar mot vår omgivning när vi tror på dessa tankar… Bakom negativa tankar döljer sig ofta en dålig självkänsla, vilket ofta påverkar vår möjlighet att agera kärleksfullt mot vår omgivning. Istället uppvisar vi en rad brister, såsom avundsjuka, svartsjuka, manipulerande, dömande m.fl.

Hur kan vi förändra våra tankar?

Att bli medveten om våra tankar och träna oss i att skifta dem från negativt tänkande till ett mer positivt är en viktig del. Tänkandet i det medvetna sinnet är tämligen begränsat och vi kan endast tänka en tanke i taget. Men det behövs bara en tanke för att påbörja skiftet, att börja så gynnsamma tankefrön. Bombardera dig själv med positiva och kärleksfulla tankar. I början kan det kännas som rena lögner, bry dig inte om det. Det är ok att ”lura” hjärnan. Kom ihåg att positiva och kärleksfulla tankar förändrar vår sinnesstämning. Våra tankar påverkar i sin tur våra känslor och vårt beteende, så det finns många skäl till att göra detta inre arbete.

Vårt tänkande görs med vårt medvetna, begränsade sinne. När vi släpper den medvetna tanken tar det undermedvetna automatiskt tillbaka kontrollen. Därför måste vi också arbeta med det undermedvetna sinnet. Det kan vi göra genom att lära oss att känna tacksamhet och uppskattning. Genom att dagligen öva på att känna oss tacksamma för det vi faktiskt har, istället för att fokusera på det vi saknar. Upplev hur det känns i hjärtat, i vårt inre, och fyll på med den känslan – varje dag, hela livet. Det förändrar vårt liv och vår hälsa till det bättre.

Vårt undermedvetna kan inte skilja på verklighet och fantasi. Så alla våra tankar, ord, de bilder vi skapar i huvudet samt de känslor vi matar oss själva med varje dag, får vi mer av. Då det mesta styrs från vårt undermedvetna finns det många skäl till varför vi bör arbeta med fantasi och visualisering. Visualisering är en enormt effektiv metod som arbetar tillsammans med vårt undermedvetna sinne. Fantasin har en enorm kraft. Den vinner alltid över viljan eftersom fantasin finns i vårt undermedvetna medan viljan finns i vårt medvetna sinne. I hypnosterapi är fantasi och visualisering viktiga delar. Hypnosen tillåter oss att komma förbi vårt intellekt, vårt medvetna sinne och istället komma i kontakt med vårt känslosystem, vårt undermedvetna sinne.

Med hjälp av fantasi och visualisering kan vi skapa en känsla och en vision enbart med våra sinnen. Det är därför hypnosterapi fungerar så bra. Tack vare vår fantasi kan vi vara regissören och skapa en egen inre film som visar vårt undermedvetna vad vi vill uppnå och uppleva. Ju mer verkligt vi lyckas leva in i denna vision, desto större är våra förutsättningar att vi lyckas. Kan vi föreställa oss dofter, smaker, ljud, bilder etc. påverkar det vår känsla. Om vi använder vår kropp, vår hjärna och våra sinnen på ett sätt som tar oss till vårt mål, när vi känna det, då kan vi skapa det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *