Är du högkänslig?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag, ingen diagnos! Forskning visar att ca 15-20% av alla människor är högkänsliga. Högkänslighet innebär att individen har ett känsligare nervsystem än genomsnittet och lägger märke till en mängd subtila detaljer i vardagen som andra kanske missar. En högkänslig person bearbetar dessa intryck djupt i sitt inre, har lätt för att bli överstimulerade och behöver ofta därför dra sig undan för återhämtning. Det finns mycket information att hitta om högkänslighet (HSP – Highly Sensitive Person, starkskör). Den som har myntat begreppet är psykologen och forskaren Elaine N. Aron. Hon är själv högkänslig och har forskat i ämnet i mer än 20 år. Hon har, utöver att hon har sammanställt självtestet för högkänslighet, också skrivit ett flertal böcker, intressanta artiklar, föreläsningar etc. i ämnet.

Jag är själv högkänslig. När jag kom underfund med det kunde jag plötsligt förstå mig själv bättre, plötsligt förstod jag varför jag alltid har känt mig annorlunda och framför allt att jag inte var ensam.

Ni hittar självtestet bl.a. på denna länk https://static.homepagetool.ch/var/m_6/61/619/2330/7042292-wwwtest%20-%20H%C3%B6gk%C3%A4nslighet%20sj%C3%A4lvtest.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *